Uprava

za uspjeh kluba 

NK Hrvatski dragovoljac 

Predsjednik:

 

Marinko Perić, građevinski poduzetnik

 

 Dopredsjednik Upravnog odbora: 

Milan Štefanac, građevinski poduzetnik,  dragovoljac Domovinskog rata

 

Članovi Upravnog odbora:

Josip Horvat, poduzetnik,

dragovoljac Domovinskog rata

dipl. iur. Marko Frković

dr. Mato Žugaj specijalist fizikalne i reh. medicine

izv. prof. dr. sc. Vinko Viđak,

dragovoljac Domovinskog rata

prof. dr. sc. Mario Zovak,

dragovoljac Domovinskog rata

Prof. dr. sc. Goran Roić

 

dipl. ing. Boris Antunović

 

Hrvoje Miličević, dragovoljac Domovinskog rata, HRVI

 

 

Josip Spajić, dragovoljac Domovinskog rata, HRVI

Blanka Ciprić

Goran Basarac


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktor:

Hrvoje Merdžan

Želite postati sponzor kluba?

Želite postati sponzor kluba da se oglašavašte na stadionu, dresu, putem TV-a u prijenosu, službene web stranice?