Načini plaćanja

Klikom na „Moja košarica“ dolazite na mjesto plaćanja.

Trenutno je moguće platiti samo uplatom direktno na račun.

 

Dostava 

Dostava se vrši na području cijele Hrvatske po cijeni od 50kn. Cijena za slanje van Hrvatske ovisi o zemlji slanja te se automatski generira po mjestu slanja.

 

Opći uvjeti

 

Prodavatelj:

Sjedište prodavatelja:
NK Hrvatski dragovoljac
Sjedište: Aleja Pomoraca 25, 10000 Zagreb
OIB: 85644884416
Info Telefon: 01 7791 087
E-mail: hrvatskidragovoljac@nkl-hrvatskidragovoljac.hr

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini NK Hrvatskog dragovoljca . Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina.

Info o proizvodima: Sve potrebne informacije o proizvodima kupcu su dostupne unutar samog proizvoda na web stranici.

 

Predugovorne obavijesti

 

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:
1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti
2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte
3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa, zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka
5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed
6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi
7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca
8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji
9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način
10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona
11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora
12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke
13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu
14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona
15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje
16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji
17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja
18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja
19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati
20. mehanizmima izvan sudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti.

 

Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na internet stranicama www.nk-hrvatskidragovljac.hr

 

Račun / Potvrda o sklopljenom ugovoru
Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

 

Pravila postupanja trgovaca
Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

 

Cijene
Cijene su izražene u kunama. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

 

Narudžbe
Naručivanje robe putem internet trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
Naručiti možete kao registrirani i kao neregistrirani korisnik.
Svi proizvodi navedeni na internet trgovini NK Hrvatsog dragovoljca nalaze se na skladištu, odnosno raspoloživi za narudžbu u određenom roku.
Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

 

 

Tvrtka Spin Team d.o.o također povremeno daruje svim kupcima ili određenim kupcima (Facebook i Instagram prijateljima ili newsletter pretplatnicima) kupone za posebne promocije, pogodnosti i sniženja. Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova, za obračun popusta upišite točan tekst kupona u za to određenom mjestu u košarici i kliknite “PRIMJENI KUPON” – popust će se obračunati. Iskoristite ove pogodnosti prije nego završite vašu kupovinu.
Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja. Također, popusti mogu biti primijenjeni samo na jedan proizvod ili na ograničen/određen izbor proizvoda.

 

Nije moguće koristiti više kupona odjednom.
Kuponi se ne mogu primijeniti na proizvode koji su već na akciji.

 

 

 

Reklamacije i prigovori

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na web trgovini NK Hrvatskog dragovoljca .

Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici može minimalno odudarati od stvarnog izgleda proizvoda te ne može biti razlog za reklamaciju.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se pri dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti NK Hrvatskom dragovoljcu uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01 7791 087
  • na e-mail adresu: nk-hrvatskidragovoljac.hr
  • na adresu: Aleja Pomoraca 25, 10000 Zagreb

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

NK Hrvatski dragovoljac vrš prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi NK Hrvatski dragovoljac.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi NK Hrvatski dragovoljac.,  a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

Privatnost podataka

• Web-trgovina NK Hrvatski dragovoljac se obvezuje da će štititi osobne podatke kupca i to tako da će prikupljati samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, među kojima su i: informiranje kupaca o načinu korištenja prikupljenih podataka, pružanje izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke o brisanju njihovog imena s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
• Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
• Svi djelatnici NK Hrvatski dragovoljac i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Sigurnost podataka

  • Web trgovina NK Hrvatski dragovoljac vodi računa o sigurnosti podataka.
  • Svi prikupljeni podaci čuvaju i ne dijele trećim osobama